PRODUCTO

Your Company’s got Talent

INSPIRA: Analitzem l’organització per extreure’n l’ADN Cultural a través de: una anàlisi de l’estratègia corporativa i del mapping del perfil sociocultural dels treballadors –enquesta digital i etnografia realitzada per antropòlegs a través d’una observació participant en un temps delimitat. El diagnòstic es presenta en forma de posicionament cultural i recomanacions.

 

TRANSFORMA: Després de la fase d’anàlisi, posicionament cultural i recomanacions, l’equip Culthunting elabora un pla d’acció cultural que ens permeti aconseguir la consecució del repte establert: l’augment de l’engagement i valor de la marca interna.

 

L’equip Culthunting pot acompanyar a l’organització en el desenvolupament del pla d’acció cultural: creativitat de les propostes, acompanyament en l’execució i avaluació de les mateixes.

 

Participen amb l’equip Culhunting:

  • Antropòlegs especialistes en processos d’etnografia i cultura corporativa.
Me interesa