PRODUCTO

Open Art Innovation

INSPIRA: Workshop d’Open Art Innovation de mitja jornada, taller de divergència. La sessió comença amb una explicació del repte per part de l’empresa. Després, els artistes plantegen enfocaments transgressors del repte des d’un pensament out of the box. Es procedeix a la concreció del repte i a la generació d’idees per part dels artistes, que es seleccionen i debaten juntament amb els representants de l’organització.  L’equip Culthunting entrega un informe de la sessió amb el repte replantejat i les principals idees extretes.

 

TRANSFORMA: Programes de 3 a 4 sessions de mitja jornada que permeten a l’empresa profunditzar i materialitzar les idees sorgides. En la primera sessió, basem el treball en el servei Inspira: repensar el problema i generar les primeres idees creatives. La segona sessió està destinada a l’aterratge i millora de les idees amb la col·laboració d’Inteligencia Creativa. A la tercera sessió un expert ens ajuda a concretar idees sorgides (desenvolupament del concepte, prototipat o user experience). En una quarta sessió es prepara el pitch de la idea per que sigui acceptada a l’empresa per desenvolupar un programa pilot. Culthunting i el col·lectiu d’artistes pot acompanyar a l’organització en el desenvolupament d’aquest pilot.

 

Participen amb l’equip Culthunting:

  • 2 artistes/pensadors/creatius de gran reconeixement
  • Inteligencia Creativa, especialistes en pensament creatiu
Me interesa