PRODUCTO

Artistic Trends LAB

INSPIRA: Sessió de mitja jornada en la que l’equip Culthunting presenta les últimes tendències en cultura que ens permeten inspirar-nos per generar idees disruptives a explorar, a través d’un procés de reframe i/o de generació d’idees. Tendències i tècniques artístiques per a la capacitació en pensament creatiu, amb la col·laboració de Inteligencia Creativa.

 

TRANSFORMA: Programa de 3 o 4 sessions de mitja jornada que ens permeten aprofundir en el procés creatiu, personalitzar les tendències aplicades al nostre propi sector i acompanyar a l’empresa en el seu replantejament del producte, servei o procés. En funció del repte plantejat, a més de l’estudi ad hoc de tendències, es comptarà amb la col·laboració d’experts en prototipat i/o user experience. De la mateixa manera, s’oferirà un visual thinking del resultat de les idees plantejades. L’equip Culthunting pot acompanyar a l’organització en el desenvolupament del repte.

 

Participen amb l’equip Culthunting:

  • Inteligencia Creativa, especialistes en pensament creatiu.
  • Experts en prototipat o user experience.
  • Artista visual thinking per a la visualització de les solucions plantejades.
Me interesa